มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้
02-3756497 , 02-3752455
E-mail : info@baannokkamin.org, baannokkamin1-1@hotmail.com ,baannokkamin57@gmail.com
89 ซอยเสรีไทย17 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
"มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเป็นองค์กรคริสเตียนที่ให้การอุปการะช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อนและเด็กด้อยโอกาส ด้วยการพัฒนาเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจเพื่อเตรียมเผชิญโลกกว้างในวันข้างหน้า ด้วยรูปแบบการดูแล ""ระบบครอบครัว"" มูลนิธิบ้านนกขมิ้นดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ปัจจุบันมีบ้านเด็กกำพร้าในการดูแล 17 หลังทั่วประเทศ"

ร่วมบริจาค

ไม่พบข้อมูลโครงการ