กฐินพระราชทาน ทีเอ็มบีธนชาต ประจำปี 2564

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทีเอ็มบีธนชาต ประจำปี 2564 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 พ.ย. 2564 ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จ.สุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงซ่อมแซมพระอารามหลวงของวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เงินทำบุญครั้งนี้ทางวัดป่าเลไลยก์วรวิหารยังนำมาช่วยเหลือวัดและมูลนิธิต่าง ๆ ที่อยู่ในปันบุญกว่า 130 มูลนิธิ เพื่อช่วยเหลือต่อผู้ที่ขาดแคลนอย่างทั่วถึงจากการร่วมทำบุญในกฐินพระราชทานทีเอ็มบีธนชาตในครั้งนี้