องค์กรที่ร่วมโครงการ

image not found

มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา

e-Donation

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

มูลนิธิเวชดุสิตฯ

e-Donation

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

โรงพยาบาล

image not found

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

e-Donation

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

e-Donation

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

e-Donation

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ

e-Donation

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน

e-Donation

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

มูลนิธิรามาธิบดีฯ

โรงพยาบาล

ผู้ป่วย

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

e-Donation

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

e-Donation

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

e-Donation

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

e-Donation

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

มูลนิธิยุวพัฒน์

e-Donation

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

มูลนิธิดวงประทีป

e-Donation

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

มูลนิธิสันติสุข

e-Donation

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่)

e-Donation

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

e-Donation

ปันบุญ สู้ COVID-19