“ปันบุญ”

เกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นสื่อกลางเชื่อมต่อระหว่างมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศลกับผู้มีจิตศรัทธาในการบริจาค เพื่อจุดประกายพลังการให้คืนสู่สังคมไทย โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศลที่หลากหลาย ครอบคลุมการช่วยเหลือด้านการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก กลุ่มสตรี กลุ่มผู้พิการ ครอบครัว ผู้สูงอายุ ด้านสุขภาพ ผู้ป่วยโรคต่าง ๆ โรงพยาบาล ผู้ประสบภัย ผู้อพยพ ป่าไม้และสัตว์ป่า สิ่งแวดล้อม ศาสนา โบราณสถาน และอื่น ๆ โดยปัจจุบัน มีมูลนิธิเข้าร่วมในปันบุญแล้วมากกว่า 200 มูลนิธิ

สำหรับผู้บริจาค

pun-boon-about-section-2

ปันบุญ เปลี่ยนการบริจาคเงินให้เป็นเรื่องง่าย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย บริจาคได้ทุกที่ ทุกเวลา โปร่งใส่ ตรวจสอบได้ เงินบริจาคส่งตรงถึงมูลนิธิทันที เป็นศูนย์รวมมูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศลทั่วประเทศกว่า 200 มูลนิธิ พร้อมทั้งมีช่องทางการรับบริจาคที่หลากหลายรองรับได้ทุกช่องทางทั้งออฟไลน์ และ ออนไลน์ เช่น บัตรเครดิต, เดบิต, QR Code (e-Donation ) หรือ Rabbit LINE Pay ทำให้ ผู้บริจาคได้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยลดภาระในเรื่องของการจัดเก็บเอกสารในการขอยื่นลดหย่อนภาษีของ ผู้บริจาคและส่งตรงไปยังกรมสรรพากรอัตโนมัติ

ปันบุญ ช่วยให้มูลนิธิและองค์กรของคุณ สะดวกขึ้นอย่างไร ?

pun-boon-about-section-3

• สามารถรองรับเงินบริจาคทั้งออฟไลน์และออนไลน์บน แพลตฟอร์มเดียว • บริหารจัดการเอกสารต่าง ๆ ลดเวลาและขั้นตอนในการออกเอกสาร เช่น ใบเสร็จ ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อเป็นหลักฐานให้กับผู้บริจาคนำไปลดหย่อนภาษีประจำปี พร้อมรายงานสรุปการบริจาคทุกวันและรายเดือนผ่านทางอีเมล • ลดความมยุ่งยากในการจัดการด้านภาษีของมูลนิธิ โดยสามารถนำไฟล์รายงานการบริจาคไปยื่นต่อกรมสรรพากร เพื่อเข้าสู่ระบบ e-Donation ช่วยให้ทุกมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล ไม่ต้องจัดส่งใบเสร็จ • ลดการรับเงินสด • องค์กรสาธารณกุศลสามารถใช้ปันบุญเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่และกิจกรรมในการระดมทุน อีกทั้งยังใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลของผู้บริจาค สำหรับต่อยอดโครงการและกิจกรรมอื่น ๆ ได้

บริการของปันบุญ

ช่องทางการรับบริจาคที่หลากหลาย สามารถรองรับการบริจาคได้ทุกช่องทาง

pun-boon-about-section-4

บริจาคแบบออฟไลน์ ณ สถานที่รับบริจาค (QR tent card)

pun-boon-about-section-4

บริจาคแบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ปันบุญ (www.punboon.org) โดยบัตรเครดิต,เดบิต,สแกน QR Code (e-Donation) ผ่านแอปพลิเคชัน ทีทีบี (ttb touch) หรือโมบายล์แบงก์กิ้งได้ทุกธนาคาร หรือ Rabbit LINE Pay
มูลนิธิหรือองค์กรสาธารณกุศลที่สนใจสมัครบริการปันบุญ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ ทีทีบี โทร. 0 2643 7000

สำหรับมูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศล

“ปันบุญ” โซลูชันสำหรับมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล เพื่อการบริหารจัดการแบบครบวงจร (Total Foundation Solution) ที่จะช่วยให้การบริหารจัดการด้านการเงิน การระดมทุนและการบริหารงานเอกสารต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการจัดการเอกสารต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถเข้าถึงผู้บริจาคทุกรูปแบบ เอื้อประโยชน์ในการเพิ่มช่องทางรับเงินบริจาคทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ใช้งานง่าย ทำให้มูลนิธิและผู้บริจาคได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย โปร่งใส่ ถือเป็นโซลูชันเชื่อมต่อเส้นทางการเงินอย่างไร้รอยต่อระหว่างผู้บริจาคและมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ