องค์กรที่ร่วมโครงการ

image not found

วัดจุฬามณี

image not found

มูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อเยือนเย็นวิสาหกิจฯ

image not found

มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย

image not found

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

image not found

มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย

image not found

มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์

image not found

ทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งในพระอุปถัมภ์ฯ

image not found

มูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทยฯ

image not found

มูลนิธิสายใจไทยฯ

image not found

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

image not found

มูลนิธิชัยพัฒนา

พัฒนาชุมชน

image not found

มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

image not found

มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา

e-Donation

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

มูลนิธิอาสาอนามัยชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์

image not found

มูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์

image not found

มูลนิธิเวชดุสิตฯ

e-Donation

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

มูลนิธิรามาธิบดีฯ

โรงพยาบาล

ผู้ป่วย

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

โรงพยาบาล