องค์กรที่ร่วมโครงการ

image not found

มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

โรงพยาบาล

image not found

มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

โรงพยาบาล

image not found

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

ผู้ป่วย

โรงพยาบาล

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

โรงพยาบาล

image not found

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

โรงพยาบาล

image not found

มูลนิธิเวชดุสิตฯ

โรงพยาบาล

image not found

มูลนิธิรามาธิบดีฯ

โรงพยาบาล

ผู้ป่วย

image not found

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

โรงพยาบาล

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

ศิริราชมูลนิธิ

โรงพยาบาล

image not found

รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

โรงพยาบาล

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

โรงพยาบาล

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา

โรงพยาบาล

image not found

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

โรงพยาบาล

image not found

มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงพยาบาล

image not found

มูลนิธิคุ้มเกล้าฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์

โรงพยาบาล

image not found

มูลนิธิยุวพัฒน์

การศึกษา

image not found

มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

เด็ก

ผู้ป่วย

ผู้พิการ

image not found

มูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์

โรงพยาบาล