องค์กรที่ร่วมโครงการ

image not found

มูลนิธิเครือข่ายมะเร็ง

image not found

มูลนิธิโรคพันธุกรรมแอลเอสดี

image not found

มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ

image not found

มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย

image not found

มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ

image not found

มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ

image not found

มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนฯ

image not found

มูลนิธิโคเออร์

image not found

มูลนิธิพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (ประเทศไทย)

สัตว์ป่าและธรรมชาติ

สนับสนุนสวัสดิภาพสัตว์

image not found

สถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

image not found

วัดโสธรวรารามวรวิหาร

image not found

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

image not found

มูลนิธิสายธารสุขใจ

image not found

สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย (Bird Coservation Society of Thailand)

image not found

มูลนิธิพระโพธิสัตว์ร่มเย็น

image not found

มูลนิธิบ้านมานาโพธารามเพื่อสตรีและเด็ก

image not found

วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่)

image not found

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว