องค์กรที่ร่วมโครงการ

image not found

มูลนิธิรักษ์ดรุณี

image not found

มูลนิธิยุวรักษ์

image not found

วัดมหาธาตุวรวิหาร

image not found

มูลนิธิคอลฟิลด์เพื่อคนตาบอด ในพระราชูปถัมภ์ฯ

image not found

มูลนิธิอนุรักษ์ช้างเอเชีย (Elephant Sanctuary Asia Foundation)

image not found

มูลนิธิเซาท์เทิร์นไทยแลนด์ เอเลเฟนท์ ฟาวน์เดชัน (Southern Thailand Elephant Foundation)

image not found

มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (มูลนิธิเอสโอเอส)

image not found

มูลนิธิกุมาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

image not found

มูลนิธิเพื่อนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

image not found

มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล

image not found

มูลนิธิเพื่อเด็กและคนพิการ

image not found

มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

e-Donation

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

image not found

มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ

e-Donation

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน

e-Donation

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ

image not found

มูลนิธิเวชดุสิตฯ

e-Donation

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว