องค์กรที่ร่วมโครงการ

image not found

มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล

image not found

มูลนิธิเพื่อเด็กและคนพิการ

image not found

มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

e-Donation

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

image not found

มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ

e-Donation

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน

e-Donation

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ

image not found

มูลนิธิเวชดุสิตฯ

e-Donation

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ

image not found

มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ

image not found

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

e-Donation

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ

image not found

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

image not found

มูลนิธิเครือข่ายมะเร็ง

image not found

มูลนิธิโรคพันธุกรรมแอลเอสดี

image not found

มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ

image not found

มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย

image not found

มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว