มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น

มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น มีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของคนไทยในด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และบ่มเพาะคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในตัวเยาวชนไทยผ่านโครงการย่อยต่างๆ โดยเน้นการเป็นโครงการนำร่อง หรือโครงการที่ช่วยสร้างโอกาสให้กับเยาวชนที่ขาดแคลน หรือโครงการที่ดำเนินไปได้ด้วยตนเองในระยะยาว

pun-boon-contact-icon

1858/87-90 ชั้น19 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว