pun-boon-previous-arrow
pun-boon-next-arrow

สหทัยมูลนิธิ

เพื่อพิทักษ์และคุ้มครองเด็กที่ครอบครัวประสบปัญหา พร้อมทั้งฟื้นฟูและเสริมกำลังครอบครัวให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ โดยเชื่อมั่นว่า เด็กทุกคนต้องมีชีวิตอยู่ในครอบครัวอย่างมั่นคงผาสุก ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวทดแทนชั่วคราวหรือถาวร รวมทั้งให้บริการด้านสวัสดิการเด็กและครอบครัวตามหลักวิชาการสังคมสงเคราะห์

pun-boon-contact-icon

850/33 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 36 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110

สหทัยมูลนิธิ เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว