pun-boon-previous-arrow
pun-boon-next-arrow

มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์

มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ มุ่งมั่นคืนความสมดุลให้ระบบนิเวศของประเทศไทย มากว่า 32 ปี ด้วยการวิจัยและฟื้นฟูป่าอย่างเป็นระบบร่วมกับชุมชนเจ้าของพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ เข้าใจ และเห็นคุณค่าของธรรมชาติ เราปลูกป่าไปพร้อม กับการปลูกคน เพราะคนจะช่วยดูแลรักษาป่า และป่าจะให้ชีวิตที่มีคุณภาพกับพวกเขา

pun-boon-contact-icon

เลขที่ 4 ซอยพระรามเก้า 54 (ซอย 5 เสรี 7) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้

โครงการที่เปิดรับบริจาค


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว