pun-boon-previous-arrow
pun-boon-next-arrow

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร มุ่งเน้นการพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดยครอบครัวเป็นหลัก โดยได้รับอนุญาตจดทะเบียนเป็นมูลนิธิถูกต้องตามกฎหมายจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ตามเลขอนุญาตที่ ต.190/2529 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2529 เลขทะเบียนลำดับที่ 3326 ของกรุงเทพมหานคร และได้รับประกาศจากกระทรวงการคลังให้เป็นองค์การสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 325 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2540

pun-boon-contact-icon

546 ลาดพร้าว 47 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้

โครงการที่เปิดรับบริจาค


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว