pun-boon-previous-arrow
pun-boon-next-arrow

มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

สถานการณ์เด็กพิการแต่กำเนิดในไทย ปัจจุบันมีทารกแรกเกิด 800,000ราย/ปี เป็นเด็กที่เกิดมาพิการกว่า 24,000-40,000 ราย ซึ่งความพิการแต่กำเนิดหรือความผิดปกติแต่กำเนิดเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติและเป็นเรื่องที่น่าห่วงมาก อีกทั้งยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กทารกมากถึงร้อยละ 20-30 หากเด็กป่วยเข้าถึงการรักษา วินิจฉัยเร็ว ความพิการก็ลดน้อย โอกาสรอดก็มากขึ้น สามารถกลับสู่อ้อมอกพ่อแม่ ครอบครัว และสังคมต่อไป

pun-boon-contact-icon

กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 420/8 ชั้น 1 อาคารสยามฯ ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400

มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว