pun-boon-previous-arrow
pun-boon-next-arrow

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

มูลนิธิฯ เป็นองค์กรคริสเตียนสาธารณกุศล ให้ความช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ยากไร้ด้อยโอกาส โดยมุ่งเน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลาง ผ่านโครงการต่างๆ ในพื้นที่ดำเนินงาน 42 จังหวัด รวม 76 โครงการ ครอบคลุมทุกภาคของประเทศ ซึ่งโครงการอุปการะเด็กถือเป็นโครงการหลักที่ช่วยให้เด็กในอุปการะกว่า 70,000 คน ได้เข้าถึงการศึกษา มีสุขภาพแข็งแรง นำไปสู่การมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

pun-boon-contact-icon

809 ถ.ประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้

โครงการที่เปิดรับบริจาค