มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา นามเดิมร.พ.สมเด็จเจ้าพระยา เป็นโรงพยาบาลจิตเวชแห่งแรกของไทยที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยโรคจิตเวชมานานกว่า 129 ปี ทั้งนี้ประชาชนที่มารับการรักษาส่วนใหญ่ยากจน/ญาติที่ยากจนขัดสนมักทิ้งผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล จึงได้ก่อตั้งมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2522 และต่อมาเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2544 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ทรงเมตตารับมูลนิธิฯ ไว้ในพระราชูปถัมภ์

pun-boon-contact-icon

ตึกวิจัย ชั้น 2 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เลขที่ 112 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้

โครงการที่เปิดรับบริจาค


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว