pun-boon-previous-arrow
pun-boon-next-arrow

มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือ คุ้มครอง และพัฒนาเด็ก ที่อยู่ในภาวะยากลำบากให้ได้รับการศึกษาและพัฒนาตน โดยรุกเข้าหาเด็ก รับเด็กมาดูแลให้ได้รับการศึกษา เร่งแสวงหาความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างสรรค์เด็กร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อโอกาสที่ดีสำหรับเด็กทุกคน"

pun-boon-contact-icon

100/475 ซ.แจ้งวัฒนะ 10 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว