pun-boon-previous-arrow
pun-boon-next-arrow

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

pun-boon-contact-icon

282 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

โครงการที่เปิดรับบริจาค