pun-boon-previous-arrow
pun-boon-next-arrow

มูลนิธิกำลังใจ

มูลนิธิกำลังใจ มีจุดมุ่งหมายเพื่อขับเคลื่อนสังคมสู่คุณภาพ สนับสนุนให้คนมีความขยัน หมั่นเพียร มานะอดทน บากบั่น มีความตั้งมั่นที่จะฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ถึงเป้าหมายแห่งความสำเร็จได้  "กำลังใจ...ไม่มีวันหมด" เป็นความหวัง เป็นแรงบันดาลใจ ให้สังคม

pun-boon-contact-icon

57/6 หมู่ 4 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

มูลนิธิกำลังใจ เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว