pun-boon-previous-arrow
pun-boon-next-arrow

มูลนิธิราชประชาสมาสัย

มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับพระราชทานทรัพย์จากล้นเกล้าฯในหลวงรัชกาลที่ 9 จัดตั้งขึ้นในปี 2503 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริ เช่น

  • โครงการควบคุมโรคเรื้อน
  • พระราชทานทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าบุตรผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ยากไร้
  • การสนับสนุนการจัดตั้งชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัยในจังหวัดต่างๆ เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต การทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
pun-boon-contact-icon

88/21 อาคาร 8 ชั้น 2 กรมควบคุมโรค ซอยโรงพยาบาลบำราศนราดูร ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

มูลนิธิราชประชาสมาสัย เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว