pun-boon-previous-arrow
pun-boon-next-arrow

มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ในพระอุปถัมภ์ฯ

มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ในพระอุปถัมภ์ฯ ดำเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษาพิเศษ

สำหรับเด็กบกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติก กระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างรอบด้าน ให้มีทักษะในการช่วยเหลือตนเองและการเรียนรู้ เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัวและสังคมอย่างมีความสุขได้

pun-boon-contact-icon

850/34 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 36 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว