pun-boon-previous-arrow
pun-boon-next-arrow

มูลนิธินวธรรม

จากปัญหาความยากไร้ และการขาดแคลนทรัพยากรและปัจจัยด้านการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอน หรือบุคลากร ส่งผลให้เยาวชนจำนวนมากไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดี มูลนิธินวธรรมตระหนักถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำนี้ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ จึงมีเจตนารมย์ที่จะส่งเสริมให้เยาวชนให้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน และพัฒนาการศึกษาในชนบทให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

pun-boon-contact-icon

ชั้น 27 อาคารสาธรนคร เลขที่ 100/48-55, 90/3-6 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

มูลนิธินวธรรม เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว