pun-boon-previous-arrow
pun-boon-next-arrow

มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากฯ จ.ตาก

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากฯ แต่เดิมอยู่ที่วัดดอยข่อยเขาแก้วฝั่งตรงข้ามกับตัวเมืองตาก ต่อมาพ.ศ.2490 เห็นว่าศาลเดิมไม่สมพระเกียรติ จึงได้สร้างศาลขึ้นใหม่โดยให้กรมศิลปากรหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขนาดใหญ่กว่าพระองค์จริงเล็กน้อย ในพระอิริยาบถที่กำลังประทับอยู่บนราชอาสน์ มีพระแสงดาบพาดอยู่ที่พราะเพลา ที่ฐานพระบรมรูปมีคำจารึกว่า พระเจ้าตากสินกรุงธนบุรี ทรงพระราชสมภพ เมื่อ พ.ศ.2277 สวรรคต พ.ศ.2325 

pun-boon-contact-icon

ที่ตั้งสำนักงานมูลนิธิ ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000

มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากฯ จ.ตาก เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้