pun-boon-previous-arrow
pun-boon-next-arrow

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเป็นองค์กรสาธารณกุศล มีรากฐานก่อกำเนิดจากพลังศรัทธาตามหลักเมตตาของหลวงปู่ไต้ฮง ก่อตั้งมานานกว่า 109 ปี มีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์บำรุงสุขแก่เพื่อนมนุษย์ ทั้งทางด้านสังคมสงเคราะห์และด้านบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ มีหน่วยงานในสังกัดได้แก่ โรงพยาบาลหัวเฉียว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และคลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว

pun-boon-contact-icon

เลขที่ 326 ถนนเจ้าคำรพ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้

โครงการที่เปิดรับบริจาค


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว