pun-boon-previous-arrow
pun-boon-next-arrow

มูลนิธิสายเด็ก ๑๓๘๗

ให้ความช่วยเหลือเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ดังนี้ ศูนย์สายด่วน สายเด็ก ๑๓๘๗ โทรฟรี 24 ชั่วโมง ผ่านทางสายโทรศัพท์หรือแชตฟรี 24 ชั่วโมง ผ่านทาง @Line : @saidek1387, โครงการศูนย์เดอะฮับสายเด็ก (The Hub Saidek) ศูนย์พัฒนาเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสในชุมชนหัวลำโพง,ผลักดันนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเด็ก อาทิ พรบ.การลงโทษเด็ก รณรงค์และยุติการแต่งงานในเด็ก โครงการอย่าตีเด็ก รณรงค์เรื่องอายุเด็กที่จะได้รับโทษตามกฏหมาย

มูลนิธิสายเด็ก ๑๓๘๗ เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้