คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดตั้งกองทุนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ทุนการศึกษานักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

pun-boon-contact-icon

เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

โครงการที่เปิดรับบริจาค


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว