pun-boon-previous-arrow
pun-boon-next-arrow

คริสตจักรมหาพรรังสิต

คริสตจักรมหาพรรังสิต เป็นองค์กรทางศาสนาคริสต์นิกายโปรแตนต์ อยู่ภายใต้การดูแลขององค์การสภาคริสตจักรพระกิตติคุณแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสมาชิกองค์การสังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

pun-boon-contact-icon

51/181 ม.7 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.เอกบูรพา ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

คริสตจักรมหาพรรังสิต เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้

โครงการที่เปิดรับบริจาค


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว