pun-boon-previous-arrow
pun-boon-next-arrow

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเป็นองค์กรคริสเตียนที่ให้การอุปการะช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อนและเด็กด้อยโอกาส ด้วยการพัฒนาเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจเพื่อเตรียมเผชิญโลกกว้างในวันข้างหน้า ด้วยรูปแบบการดูแล "ระบบครอบครัว" มูลนิธิบ้านนกขมิ้นดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ปัจจุบันมีบ้านเด็กกำพร้าในการดูแล 17 หลังทั่วประเทศ

pun-boon-contact-icon

89 ซอยเสรีไทย17 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้

โครงการที่เปิดรับบริจาค


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว