pun-boon-previous-arrow
pun-boon-next-arrow

มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ

มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ (องค์กรสาธารณประโยชน์) ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางระดมทุนเพื่อสนับสนุน ในโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ (ช่วยเหลือเด็กยากจน) และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

ผู้บริจาคสามารถขอใบเสร็จเพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า 

pun-boon-contact-icon

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 66/1 หมู่ที่ 1 บ้านสันปูเลย ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

มูลนิธินี้เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว