pun-boon-previous-arrow
pun-boon-next-arrow

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์

องค์การของรัฐเพื่อการกุศล ให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการ และผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการรบ รวมทั้งเชิดชูเกียรติแก่ทหารผ่านศึก

pun-boon-contact-icon

420/3 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นงค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้

โครงการที่เปิดรับบริจาค