pun-boon-previous-arrow
pun-boon-next-arrow

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการลาดกระบัง เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งขึ้นและดำเนินการตั้งแต่ปีพ.ศ.2551 ภายใต้มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทยเพื่อให้การสงเคราะห์ดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจให้กับเด็กพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ในรูปแบบประจำ(กำพร้า)และไป-กลับ รวม85คน

pun-boon-contact-icon

81/2 ถนนหลวงแพ่ง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ เป็นองค์กรสาธารณกุศล เงินบริจาคไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้

โครงการที่เปิดรับบริจาค


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว