pun-boon-previous-arrow
pun-boon-next-arrow

มูลนิธิกระจกเงา

ทุกวันปัญหาในสังคมเราควรเกิด "การเปลี่ยนแปลง"


แม้การเปลี่ยนแปลงนั้น จะเกิดทีละน้อยนิด แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นลูกโซ่
เราจึงขออาสาเป็นเงาในการสะท้อนเรื่องราวปัญหา เพื่อขับเคลื่อนสังคมของเราสู่ การเปลี่ยนแปลง

 

“สร้างคน สร้างนวัตกรรม สร้างการเปลี่ยนแปลง”

pun-boon-contact-icon

เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี 62 (แยก 4-7) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

มูลนิธิกระจกเงา เป็นองค์กรสาธารณกุศล เงินบริจาคไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้

โครงการที่เปิดรับบริจาค


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว