ทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งในพระอุปถัมภ์ฯ

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระกรุณาธิคุณไม่เพียงต่อพสกนิกรชาวไทย แต่ยังแผ่ไพศาลไปยังสรรพสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์ป่วยอนาถาให้ได้รับการรักษา และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งและสัตว์ไร้ที่พึ่งได้มีความเป็นอยู่พอมีความสุข

มูลนิธินี้เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว