มูลนิธิเดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา)

จุดเริ่มต้น...เดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา)
จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 ‘คุณเก๋ ชลลดา’ ได้ออกมาเคลื่อนไหว ช่วยเหลือสัตว์ที่ไม่มีทั้งที่พึ่งและที่พักพิงในช่วงนั้น และได้เล็งเห็นถึงปัญหาสัตว์ที่ควรช่วยกันแก้ไขอย่างยั่งยืน จึงได้ร่วมก่อตั้งโครงการ “เดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา)” กับ‘คุณแต้ว กานต์นภัส’ ขึ้นในปีพ.ศ. 2555 และดำเนินโครงการเรื่อยมาจนจัดตั้งเป็น“มูลนิธิเดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา)” ในปี พ.ศ. 2556 

มูลนิธินี้เงินบริจาคไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว