pun-boon-previous-arrow
pun-boon-next-arrow

มูลนิธิอิสรชน Issarachon foundation

มูลนิธิอิสรชน ดูแลคุณภาพชีวิตผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ ตั้งแต่เมื่อพบเจอเคส จนตาย  ช่วยเหลือเรื่องปัจจัย 4   หรือแม้แต่ปัจจัยเสริมเบื้องต้น ประจำพื้นที่คลองหลอด และพื้นที่รอบกรุงเทพมหานคร พื้นที่อยุธยา สมุทรสาคร ทำงานเชิงรุก ไม่ให้ออกมาเร่ร่อน  ให้กลับมามีตัวตนในสังคม ช่วยตนเองและผู้อื่นได้ต่อไป โดยเน้นให้เขาช่วยตัวเองให้ได้มากที่สุด

มูลนิธินี้เงินบริจาคไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้

โครงการที่เปิดรับบริจาค


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว