มูลนิธิเพื่อสถาบันราชานุกูล

ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.๒๕๓๔โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นองค์อุปถัมภ์ได้มีพระราชดำริว่าควรมีมูลนิธิเพื่อเป็นศูนย์กลางระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้มีจิตกุศลเพื่อสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลราชานุกูลเพื่อช่วยเหลือผู้บกพร่องทางสติปัญญาที่ขาดทุนทรัพย์โดยมีภารกิจหลักเพื่อสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลราชานุกูลและสาธารณประโยชน์์การกุศลอื่นๆ

มูลนิธินี้เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้

โครงการที่เปิดรับบริจาค


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว