มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

สนับสนุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและการดำเนินงานต่างๆ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า,ผลิตบุคลากรการแพทย์และพัฒนาบุคลากรการแพทย์,สนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์ และการสาธารณสุข ของบุคลากรการแพทย์ในสังกัดกองทัพเรือ  และดำเนินการด้านสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยแพทย์ในสังกัดกองทัพเรือ

pun-boon-contact-icon

504 อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3 รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพ 10600

มูลนิธินี้เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

โครงการที่เปิดรับบริจาค


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว