สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA)

ขอเชิญร่วมสมทบทุนบริจาค ยา อาหารและเวชภัณฑ์ ที่จำเป็นสำหรับสัตว์ เพื่อช่วยเหลือสุนัข แมวและช้าง โดยสามารถบริจาคช่วยเหลือสัตว์เหล่านั้นได้โดยตรงผ่านโครงการมูลนิธิ

มูลนิธินี้เงินบริจาคไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้