มูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน

มูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อยู่อาศัยตามแนวชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยการให้ทุนการศึกษาและจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพแก่นักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนตามแนวชายแดนเพื่อให้มีโอกาสศึกษาสูงขึ้น มีงานทำ และสามารถพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง

มูลนิธินี้เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว