มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา

มุ่งเน้นให้การสนับสนุนการศึกษาเบื้องต้นเป็นหลัก เช่นให้ทุนการศึกษา การจัดสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน ร่วมบริจาคเงินให้กับสาธารณประโยชน์ทั่วไป และบริจาคช่วยเหลือสาธารณภัย ร่วมมือกับองค์การกุศลต่าง ๆ และบริจาคให้กับมูลนิธิอื่น ๆ ช่วยเหลือสังคม

pun-boon-contact-icon

530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม 10120

มูลนิธินี้เป็นองค์กรสาธารณกุศล เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 

โครงการที่เปิดรับบริจาค