สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ (สนจ.)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดตั้ง "สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ส่งเสริมการกีฬา การบันเทิง การศึกษา และเผยแพร่วิทยาการส่งเสริมเกียรติแห่งสถานศึกษา และสมาชิกผู้ได้ประกอบกิจอันเป็นประโยชน์มีชื่อเสียง

 

 

เงินบริจาคให้สมาคมฯ ไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว