สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดตั้ง "สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ส่งเสริมการกีฬา การบันเทิง การศึกษา และเผยแพร่วิทยาการส่งเสริมเกียรติแห่งสถานศึกษา และสมาชิกผู้ได้ประกอบกิจอันเป็นประโยชน์มีชื่อเสียง

pun-boon-contact-icon

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เงินบริจาคไปสมาคมฯ ไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้