pun-boon-previous-arrow
pun-boon-next-arrow

มูลนิธิช้างปันน้ำใจสู่ชาวดอย

มูลนิธิช้างปันน้ำใจสู่ชาวดอยเป็นมูลนิธิที่ไม่มุ่งแสวงหากำไร เป้าหมายของเราคือการอนุรักษ์ช้างไทย ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนและช้าง โดยการทำกิจกรรมและส่งเสริมโครงการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับช้าง นอกจากนี้เรายังมีสัตวแพทย์ประจำมูลนิธิและควาญช้างที่จะคอยดูแลสุขภาพของช้าง ทำให้ช้างมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

pun-boon-contact-icon

45/41 ถนนต้นขาม 2 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง เชียงใหม่

มูลนิธินี้เงินบริจาคไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว