วัดด่านสำโรง

วัดด่านสำโรง เป็นวัดใหญ่เก่าแก่สวยงาม ตั้งอยู่ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นแหล่งศึกษาและปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา และประเพณีที่สำคัญต่างๆ ตามรูปแบบวิถีไทย ที่มีประวัติความเป็นมาที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวเมืองสมุทรปราการมาอย่างยาวนาน ภายในวัดมีพระอุโบสถที่สวยงาม รวมถึงภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนลงบนกระเบื้องโมเสก ที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร

มูลนิธินี้เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว