pun-boon-previous-arrow
pun-boon-next-arrow

วัดโสมนัสวิหารราชวรวิหาร

วัดโสมนัสวิหารราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริ ของชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระอารามหลวงริมคูเหมือนกรุงศรีอยุธยาในปี พ.ศ. 2396 เพื่ออุทิศให้แก่สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี จึงเป็นที่มาของชื่อ "วัดโสมนัสวิหาร" นั่นเอง เมื่อครั้งสมัยสร้างเสร็จในระยะแรก ถือเป็นวัดที่เหมาะแก่การบำเพ็ญเพียร ของนักบวชผู้ต้องการความสงบ

pun-boon-contact-icon

646 ถนน กรุงเกษม แขวง วัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

มูลนิธินี้เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว