กองทัพเรือ กาชาดคอนเสิร์ต

กาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ 49 กองทัพเรือ ร่วมกับสภากาชาดไทย ขอเชิญร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยโดยไม่หักค่าใช้จ่าย

มูลนิธิจะจัดส่งใบเสร็จสำหรับสิทธิลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าให้ผู้บริจาค โดยผู้บริจาคระบุข้อมูลของท่านในหน้าบริจาค