pun-boon-previous-arrow
pun-boon-next-arrow

มูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อเยือนเย็นวิสาหกิจฯ

เยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม ให้การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน  โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะท้ายที่ไม่อยากไปโรงพยาบาล ประสงค์ที่จะอยู่สบาย ตายสงบที่บ้าน โดยมีแพทย์และเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต บำบัดความทุกข์ทรมาน เสริมพลังและความมั่นใจให้แก่ครอบครัวในการดูแล ทั้งในด้านกาย จิตสังคม และจิตวิญญาณ อย่างต่อเนื่องจนวาระสุดท้าย 


วีดิโอแนะนำ มูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อเยือนเย็นวิสาหกิจฯ

มูลนิธินี้เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้
มูลนิธินี้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม มิได้แสวงหาผลกำไร รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายกำไรปันสู่สังคม 100%


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว