pun-boon-previous-arrow
pun-boon-next-arrow

วัดสว่างอารมณ์

วัดสว่างอารมณ์ เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสิ่งสำคัญภายในวัด เช่น จิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งบรรยายเรื่องราวเกี่ยวกับทศชาติและสถานที่สำคัญในอำเภอเกาะสมุย  กราบไหว้ สรีระพระครูประภาตธรรมคุณ (สงัด สุธมฺโม) อตีตเจ้าอาวาส  และกราบไหว้ รอยพระพุทธบาทจำลอง ณ เจดีย์เขาหัวจุก เป็นสถานที่ท่องเที่ยว จุดชมวิว ที่สวยงามแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัดสว่างอารมณ์

pun-boon-contact-icon

31/1 ม.6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

มูลนิธินี้เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้