pun-boon-previous-arrow
pun-boon-next-arrow

มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ

    จากพระราชดำรัสของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์บรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีพระราชประสงค์ให้มี  “ที่พึ่งของผู้หญิง”   ที่ต้องเผชิญกับโรคมะเร็งเต้านม   ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1  ของผู้หญิงไทย 
นพ.กฤษณ์ จาฏามระ จึงได้ก่อตั้งมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ขึ้นในปี พ.ศ.2550 เพื่อสนับสนุนโครงการของศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ (เพื่อโรคมะเร็งเต้านม) 

 

วีดีโอแนะนำ มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ

มูลนิธินี้เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว