ศูนย์ปันน้ำใจแพทย์นาวี รพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งต่ออุปกรณ์และวัสดุทางการแพทย์จากผู้ให้ถึงมือผู้รับ ภายใต้แนวคิด  “คุณไม่ใช้เราขอเป็นสะพานบุญ”
สำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้และขาดแคลนทุนทรัพย์ สามารถได้รับอุปกรณ์และวัสดุทางการแพทย์ต่างๆไปใช้ที่บ้าน
เพื่อช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 

การดำเนินงาน

  • รับบริจาคอุปกรณ์และวัสดุทางการแพทย์ต่างๆ เช่นเตียงผู้ป่วย รถเข็น เครื่องผลิตออกซิเจน  เครื่องดูดเสมหะทั้งที่ยังไม่เคยใช้งานหรือใช้งานแล้ว ตลอดจนวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ เช่นผ้าอ้อมสำเร็จรูป แผ่นรองกันเปื้อน เป็นต้น  
  • ตรวจสอบความพร้อมใช้งาน ทำความสะอาดอุปกรณ์การแพทย์ และบริหารจัดการสำหรับการให้ยืม
  • บริการให้ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ และให้วัสดุทางการแพทย์ไปใช้งานที่บ้าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  โดยจะทำการสอนวิธีการใช้ และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้แก่ผู้ยืมได้รับทราบ โดยจะมีการเยี่ยมติดตามการใช้งานของอุปกรณ์การแพทย์ตามวงรอบที่กำหนด

 

ติดต่อบริจาคอุปกรณ์และวัสดุทางการแพทย์ได้ที่ 

ศูนย์ปันน้ำใจแพทย์นาวี รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. 

pun-boon-contact-icon

504 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค ชั้น 1 รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพ 10600

มูลนิธินี้เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว