วัดยายร่ม

โครงการ “สานสัมพันธ์แห่งศรัทธา จัดสร้างพระพุทธรูปปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ถวายวัดทั่วประเทศศรีลังกา โดยวัดยายร่ม” มีเป้าหมายสูงสุด 12,600 องค์

โครงการดังกล่าวเป็นการเปิดรับบริจาคจากพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยสามารถร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธาหรือเป็นเจ้าภาพจัดสร้างองค์ละ 39,000 บาท 

ผู้เป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปทั้งองค์ 39,000 บาท จะได้รับ พระพุทธลังกาสยามขนาด 3 นิ้ว 1 องค์ เป็นที่ระลึกสักการะบูชา 
โครงการ “สานสัมพันธ์แห่งศรัทธา” เป็นงานบุญครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ที่เหล่าสาธุชนชาวไทยทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมทำบุญ สละปัจจัยด้วยความศรัทธา สู่การเผยแผ่ สืบสานและธำรงไว้ซึ่งพุทธศาสนาและสายสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างประเทศไทยและประเทศศรีลังกา

มูลนิธินี้เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว