มูลนิธิพร้อม-ฉวี จุลชาต

เพื่อช่วยเหลือให้การศึกษา การดำรงชีพแก่บุคคลที่ยากไร้ ขาดผู้อุปถัมภ์ และแก่บุคคลที่คณะกรรมการมีมติให้ช่วยเหลือ ช่วยเหลือบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา ช่วยเหลือกิจการอันเป็นกุศลและสาธารณกุศล ส่งเสริม สนับสนุน และจัดซื้ออุปกรณ์การกีฬาให้แก่โรงเรียน สถาบันการศึกษา รวมถึงองค์กรตามที่คณะกรรมการมูลนิธิเห็นสมควร เพื่อดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

pun-boon-contact-icon

378 ซ.อิสรภาพ 42 อ.บางกอกใหญ่ กทม. 10600

มูลนิธินี้เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว