มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ

มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริจาคให้แก่การแพทย์ การสาธารณสุข ที่อยู่ในความดูแลของราชการ และเพื่อสาธารณกุศลอื่น ๆ 

pun-boon-contact-icon

494 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Website: www.mahaprom.org

 

มูลนิธินี้เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว