มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนฯ

มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนฯ ดำเนินกิจกรรมทั้งด้านการแพทย์ สาธารณสุข และสาธารณกุศล
ร่วมกับสำนักอนามัย กทม.ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็ก ๆ ที่ด้อยโอกาสและยากไร้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น
"โครงการเชื่อมสุข" การส่งเตียงให้ผู้ป่วยติดเตียง การสนับสนุนอุปกรณ์  รถวีลแชร์  ฯลฯ  
"โครงการแว่นผู้สูงวัย" จัดหาแว่นสายตาแก่ผู้สูงอายุ ให้มีการมองเห็นที่ดีขึ้น  เป็นต้น

มูลนิธินี้เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว