pun-boon-previous-arrow
pun-boon-next-arrow

มูลนิธิโคเออร์

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัยตลอดจนราษฎรไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ผู้ลี้ภัยในประเทศไทย  บนพื้นฐานของมนุษยธรรม  โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา เพศ และลัทธิการเมือง ด้วยจิตตารมณ์แห่งการ "รักและรับใช้"

มูลนิธินี้เงินบริจาคไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้

โครงการที่เปิดรับบริจาค


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว